första minnesboken 2016

Inom kort går jag igång med ett nytt projekt inom Minnesbyrån. Det blir en minnesbok över ett barn som dog alldeles för tidigt.
Den här gången skriver jag inte texten, det gör föräldrarna. Jag bidrar med förslag på hur texten kan utvecklas, samt slutredigerar den inför tryck.

1 jan 2016