många sålda böcker

Ska vi trycka upp 100 exemplar? Eller 400? Det är alltid svårt att veta på förhand hur många ex man behöver av en bok. Glädjande nog är de 400 exemplar som vi tryckte  av "12 läkemedel om dagen" snart slut. Boken är min pappas berättelse om hur han som läkare har gjort för att försöka få till en bra vardag med diagnosen Parkinsons sjukdom. Jag har varit redaktör, inom Minnesbyrån. Pappas arbete med att berätta om boken för bibliotek och föreningar ger nu utdelning i form av många beställningar.

13 mar 2017