två nya pr-uppdrag

Att som journalist ta pr-uppdrag är inte helt okomplicerat. En del menar att det undergräver förtroendet för mycket, att man helt bör avstå. Som journalist förväntas du ju vara oberoende, stå fri från kommersiella och ideologiska intressen.

Samtidigt väljer allt fler journalister att göra gästspel i pr-branschen. Det kan handla om lust, en del pr-uppdrag är mycket kreativa, och det kan handla om pengar. Det är inte lätt att sälja in idéer till mediebranschen just nu.
 
Under en period framöver kommer jag att göra både journalistik och pr. Min tanke är att jag kan skilja på rollerna, och att jag är noga med vilka jobb jag gör. Just nu arbetar jag med pr till livsmedelsbranschen, jag skriver texter om mjölk och om hälsa/dieter.

Att med trovärdighet fortsätta göra bostadsreportage hade varit svårt om jag samtidigt gör pr-texter till Ikea/Mio/Ilva. Det kommer jag alltså inte att göra.


10 nov 2014